6936936349 2ος δρόμος ΒΙ.ΠΕ. Αργοστολίου, Κεφαλονιά judiqose@gmail.com